Pomiary termowizyjne

Oferujemy pomiary termowizyjne:

  • Wykrywanie zwiększonej rezystancji połączeń i zestyków torów prądowych w rozdzielnicach wszystkich napięć, transformatorach, szynoprzewodach oraz wszystkich złączach elektrycznych
  • Przeglądy stanu izolacji cieplnej budynków oraz lokalizację miejsc o niewłaściwej izolacji w magazynach chłodniczych
  • Sprawdzanie izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi - diagnostyka przedremontowa i powykonawcza
  • Pełny raport zawierający listę wykrytych usterek wraz z odpowiednimi termogramami, zdjęciami, tabelami i wykresami ilustrującymi istniejące nieprawidłowości
  • Inspekcje maszyn wirujących - pomiary temperatury obudów, łożysk i części wirujących

Kamera termowizyjna Thermo View Ti30 błyskawicznie wskazuje miejsca, w których może wystąpić awaria w instalacjach, sieciach lub urządzeniach elektroenergetycznych.

Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do obróbki termogramów oraz zdjęcia z cyfrowego aparatu fotograficznego zapewniają wysoką jakość raportów z pomiarów.

Wyniki pomiarów pozwalają ocenić stan instalacji, sieci lub urządzeń elektroenergetycznych i podjąć działania w celu neutralizacji występujących zagrożeń.

Coraz częściej technika termowizyjna stosowana jest do kontroli stanu urządzeń przekazywanych do eksploatacji oraz już eksploatowanych.

Zapewniamy konkurencyjne ceny usług pomiarowych.