Pomiary elektryczne

Wykonujemy:

  • Rozruchy, próby funkcjonalne i pomiary rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowo-rozdzielczych
  • Konfigurację i sprawdzenia nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wysokiego, średniego i niskiego napięcia
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i stacji elektroenergetycznych (uziemienia, napięcia rażeniowe, szybkie wyłączenia, izolacje obwodów)
  • Pomiary posadzek i wykładzin antyelektrostatycznych
  • Pomiary ochrony odgromowej obiektów budowlanych
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Pomiary linii kablowych średniego i niskiego napięcia
  • Pomiary baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

Wszystkie pomiary i badania wykonywane są w oparciu o normy i przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Dysponujemy nowoczesnym atestowanym sprzętem do wykonywania w/w prac.

Duże doświadczenie zawodowe oraz szerokie uprawnienia gwarantują fachowe, solidne i terminowe wykonanie usług.