Montaż instalacji i urządzeń

Wykonujemy:

  • montaż instalacji i urządzeń rozdzielczych średniego i niskiego napięcia
  • modernizacje pól rozdzielczych średniego napięcia
  • modernizacje zabezpieczeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia
  • wymianę wyłączników małoolejowych na próżniowe
  • lokalizację uszkodzeń kabli średniego i niskiego napięcia