Usługi elektromontażowe

Oferujemy pełen zakres usług elektromontażowych:

  • montaż instalacji i urządzeń,
  • pomontażowe pomiary i badania odbiorcze,
  • rozruchy technologiczne i wstępną ekploatację,
  • pomiary instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w trakcie eksploatacji